Intakefase, exploratiefase, onderhandelingsfase en een afsluiting

Hoe werkt het?

Mediation verloopt volgens een heldere structuur: er is in beginsel altijd een intakefase, exploratiefase, onderhandelingsfase en een afsluiting.

1-3 mediationcirkel 4 elementen samen

Een van jullie beiden of gezamenlijk hebben jullie mij benaderd of ik ben benaderd door een derde, bijvoorbeeld het mediationbureau van de rechtbank, omdat je overweegt of al besloten is om mij als mediator te kiezen. Het eerste contact is meestal telefonisch. De eerste bijeenkomst wordt op korte termijn ingepland.

Deze bijeenkomst is een kennismakingsgesprek ook wel intake genoemd. Deze intake kan direct met beide partijen zijn, maar soms vinden mensen het fijner om eerst afzonderlijk met mij te praten. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de intake zal ik uitleg geven over wat mediation precies is en welke uitgangspunten voor mediation gelden. Ook zullen we inventariseren of we met de goede partijen aan tafel zitten en welke punten er in de mediation aan de orde moeten komen.

Tijdens de eerste gemeenschappelijk bijeenkomst zal ik de werkwijze verder toelichten en nemen we in elk geval de mediationovereenkomst en de regels die voor mediation gelden door. Ook de kosten en wie deze zal dragen zal aan de orde komen. Er is voldoende tijd en gelegenheid om vragen te stellen en om bij jezelf te onderzoeken of mediation de geschikte route is en of ik de voor jullie geschikte mediator ben. Als jullie allebei akkoord zijn met mediation en er vertrouwen in hebben om met mij in zee te gaan ondertekenen we de mediationovereenkomst. Vanaf dat moment vangt de mediation aan.

We zullen daarna bespreken wat er volgens jullie aan de orde moet komen en wat er tot nu toe aan in de weg heeft gestaan om tot een oplossing te komen. Daarna zal ieder van jullie de gelegenheid krijgen om de eigen kant van het verhaal te vertellen. De belangen – dat wat voor jullie belangrijk is – worden in kaart gebracht. Als alle belangen boven tafel zijn gekomen begeleidt de mediator de onderhandelingen om jullie te helpen zoeken naar een gezamenlijke oplossing.

Een gesprek duurt meestal maximaal twee uur per keer. Hoeveel gesprekken er nodig zijn varieert nogal. Na ongeveer drie gesprekken is de mediation meestal een heel eind op streek of is duidelijk of en zo, ja hoeveel gesprekken er nog nodig zijn.

Wil je meer achtergrond informatie kijk dan eens op: www.mediatorsfederatienederland.nl onder het tabblad “Over mediation” of www.mediationnederland.nl.