Kenmerken van mediation

Kenmerken

Vertrouwelijkheid: alles wat mondeling of schriftelijk tijdens de mediation wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en blijft dat ook na beëindiging van de mediation, tenzij de deelnemers daar andere afspraken over maken. De rol van de mediator is het creëren van een veilige setting waardoor iedereen zich ook daadwerkelijk vrij en veilig genoeg voelt om het gesprek te voeren. De ervaring leert dat het meestal wel even tijd kost voordat alle betrokkenen zich weer op hun gemak voelen. Vaak loopt het conflict al lang en is er niet meer met elkaar gesproken en soms is het zelfs de eerste keer na lange tijd dat mensen elkaar in het bijzijn van de mediator weer zien.

Onafhankelijk en onpartijdig: de mediator is onafhankelijk en onpartijdig: zij heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met een van de deelnemers en ook heeft zij geen belang bij een bepaalde uitkomst. De mediator gedraagt zich neutraal en onpartijdig, zij is als het ware meerpartijdig en is er voor jullie allebei evenveel. Ze luistert zorgvuldig, vat samen en probeert voor ieder van jullie de kern van het probleem te achterhalen en te benoemen.

Mediation is vrijwillig en vereist (een zekere mate van) commitment: mediation is vrijwillig: allebei de deelnemers moeten aan mediation willen beginnen en mogen er ook altijd weer mee stoppen. Vaak voelt de een daar meer de noodzaak of wens toe dan de ander. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend: om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken is een actieve betrokkenheid en aanvankelijk een zekere mate van en vervolgens volledige commitment bij het zoeken naar de oplossing wel een vereiste.