het gesprek voeren met empathie en oog voor behoeften’

Visie

Op dit moment speelt mijn professionele leven zich af op het snijvlak van mediation (als mediator), juridische geschilbeslechting dan wel het inzetten van mediationvaardigheden op zitting (als rechter) en deel ik mijn kennis en ervaring door het geven van trainingen aan anderen. Verder houd ik mij bezig met het coachen van mensen die worstelen met een professionele of persoonlijke vraag.

Niet alleen ik heb rechterschap en mediatorschap in mijzelf verenigd, maar ook daarbuiten groeit de wereld van de rechters en mediators naar mijn overtuiging steeds meer naar elkaar toe.

De opleiding tot mediator heeft ook bij mij persoonlijk op het gebied van conflicthantering de ogen geopend en me veel zelfinzicht verschaft. Waar ik voorheen al ‘forcerend’, ‘toegevend’ dan wel ‘vermijdend’ mijn doel wilde bereiken ben ik nu veel meer in staat het gesprek met empathie en oog voor mijn eigen en andermans behoeften te voeren. Hierdoor wordt een veel bevredigender resultaat bereikt.

Mijn behoefte aan zelfontplooiing heb ik vormgegeven door onder andere verschillende opleidingen bij Phoenix Opleidingen en Piet Weisfelt. Mijn overtuiging is namelijk dat door met andere mensen te kunnen werken je inzicht nodig hebt in wie je zelf bent. Hierdoor ben ik in staat om anderen te begeleiden bij ontwikkel- en verandertrajecten met veel inzicht in het ontstaan van patronen en systemen, zowel bij mensen als in organisaties.