het belang van de win-win oplossing

Wat levert het op?

Mocht de mediation slagen dan eindigt het conflict in een oplossing die tegemoet komt aan de belangen van jullie allebei (win-win oplossing). De oplossing wordt op juridische en praktische haalbaarheid (uitvoerbaarheid) getoetst en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is meestal het moment dat ook je advocaat deelneemt aan de mediation. Met het ondertekenen van deze vaststellingsovereenkomst door partijen eindigt de mediation. In hoeverre de vaststellingsovereenkomst of ook de inhoud van deze overeenkomst vertrouwelijk blijft is aan jullie. De afspraken kunnen worden opgenomen in een notariële akte. Dit levert een executoriale titel op.

Mocht je via verwijzing door de rechter bij mij terecht gekomen zijn dan kan de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen in een proces verbaal, vonnis of beschikking. Ook dat levert een executoriale titel op.

Bent u door de rechtbank naar mediation verwezen, dan wordt de gerechtelijke procedure tijdens de mediation (tijdelijk) stil gelegd. Mocht de mediation slagen dan stopt de procedure, mocht de mediation niet slagen dan kunt u de procedure voortzetten.

Evaluatie 

Vanwege het feit dat ik kwaliteit hoog in het vaandel heb staan en vanwege de verplichting die vanuit mijn beroepsorganisatie bestaat, vraag ik de deelnemers van een mediation na afloop een evaluatieformulier in te vullen.

Klachtenregeling

Alle MfN Registermediators vallen onder een klachtenregeling. Mocht je na afloop van de mediation niet tevreden zijn dan raad ik je echter aan eerst contact met mij op te nemen. Mocht je na mijn toelichting of uitleg nog steeds niet tevreden zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).