‘Mediation is gericht op het vinden van een oplossing die in het belang van beide deelnemers is’

Werkwijze

Wat is mediation?

Mediation is niet ergens in het midden uitkomen, water bij de wijn doen of op een andere manier toegeven aan de ander.

Mediation is gericht op het vinden van een oplossing die in het belang van beide deelnemers is. Dit betekent dat het gesprek zal gaan over wat werkelijk belangrijk voor je is. Het is heel normaal en gebeurt ook vaak dat mensen in een situatie van conflict verzanden in het innemen van standpunten en uit het oog verliezen waar het hen werkelijk om gaat. Ook kunnen emoties ervoor zorgen dat de communicatie verstoord is geraakt. Het gesprek verhardt en eindigt in een ‘welles-nietes’. Zodra in de mediation gesprekken boven tafel is gekomen wat voor ieder van u belangrijk is, er ruimte is geweest voor elkaars wensen, verlangens, gevoelens en ook feiten en argumenten de revue hebben gepasseerd zal met het respecteren van de verschillen door u beiden worden gezocht naar een oplossing die tegemoet komt aan wat u allebei belangrijk vindt. Middenin een conflict is het vaak moeilijk voorstelbaar dat er oplossingen zijn die daaraan zouden kunnen voldoen, maar de ervaring leert dat dit wel degelijk kan. Shirine leidt en begeleidt de gesprekken waarbij zij ook structuur aanbrengt. De gesprekken zijn er op gericht weer beweging te krijgen in het vastgelopen conflict. Shirine bemoeit zich niet met de inhoud van de oplossing, hakt geen knopen door en zegt niet wie er (meer) gelijk heeft. Wel zal ze de onderhandelingen begeleiden en (laten) zorgen dat er voor een duurzame oplossing wordt gekozen die ook uitvoerbaar is.