"Verbinding maken is essentieel"

Kiezen voor Shirine

Waarom kiezen voor Shirine Reichert?

Kenmerkend voor Shirine is dat zij goed in staat is verbinding met mensen te maken zonder dat zij daarbij hun autonomie uit het oog verliest en zonder dat zij daarbij haar eigen neutraliteit en onafhankelijkheid verliest. Door haar professionele manier van werken voelen de betrokkenen zich daadwerkelijk gehoord en gezien en daardoor in staat gesteld om met respect voor elkaar tot een bevredigende oplossing te komen. Zij is analytisch, verbaal sterk, empathisch, doortastend en zo nodig confronterend en altijd oplossingsgericht.

Aandachtsgebieden

Gelet op haar achtergrond en ervaring is Shirine in beginsel in staat elk type conflict te begeleiden. Zij heeft in haar rol als rechter vooral ervaring in het bestuursrecht en civiele recht. In haar rol als mediator heeft zij uiteenlopende typen conflicten begeleid, waaronder zakelijke conflicten, conflicten binnen verenigingen van eigenaren, tussen buren, (ver-)huurconflicten, conflicten in de arbeidsverhouding en familierechtelijke conflicten (echtscheiding).

Ze is eenĀ  gepassioneerd (team)coach en weet met scherpte, mildheid en compassie in korte tijd individuele en collectieve patronen bloot te leggen. Met bewustwording ontstaat ruimte voor verandering. Zij hoort vooral wat nietĀ wordt gezegd.